Nyheter om produkter, CBD och hampa!
Nyheter om produkter, CBD och hampa!

Hampaföreningen EIHA blir rådgivare till EFSA

The European Industrial Hemp Association (EIHA) har blivit godkända av European Food Safety Authority (EFSA) som rådgivare och branschföreträdare. EFSA är en EU-organisation som analyserar och vidareutvecklar standarder för EUs livsmedelsindustrier.

Därför är det det mycket glädjande när hampindustrins företrädare får vara med och direkt påverka förberedelser för nya regler och lagar. En viktig fråga t ex är hur mycket THC som bör vara den tillåtna nivå för produkter av hampa, menade att förtäras.

European hemp association gains status with key food authority

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *