Vad är CBD?

CBD är en förkortning av cannabidiol, som är en av hundratals aktiva cannabinoider man hittills lyckats identifiera i cannabisplantan. Den kan utgöra upp till 40% av en planta. Den vanligaste produkten är CBD-olja men det finns även hudkrämer, läppbalsam, tabletter och kristaller.

Till skillnad från den välbekanta cannabinoiden THC (tetrahydrocannabinol) så ger inte CBD upphov till något rus. Under flera decennier har odlare försökt maximera THC-halten i cannabissorter för den illegala marknaden. Detta har inneburit att halter av CBD minskat kraftigt då det är fråga om en kemisk balans. Mycket av det ena minskar det andra. På senare tid har emellertid den medicinska användningen kommit alltmer i förgrunden, vilket medfört att odlare nu även satsar på CBD-rika så kallade strains.

Eftersom man i dagsläget använder CBD främst i sammanhang som rör medicin och hälsokost, kan den omständigheten att ämnet inte är psykoaktivt och därför inte ger upphov till något rus, vara önskvärd. Det förefaller inte heller som om det ska ha några oönskade bieffekter men däremot många som är gynnsamma för den mänskliga organismen. Nyligen genomförd forskning tyder på att CBD kan dämpa ångest och oordnat tänkande.

Trots att myndigheterna i november 2017 gjorde tillslag mot CBD-producenter i Västra Götaland och beslagtog lagren för undersökning, så är situationen fortfarande mycket oklar huruvida det är ett brott att sälja dem eller ej.  Då CBD ingår i redan existerande registrerade livsmedel så anses CBD-produkterna tillhöra kategorin läkemedel.

Svenska tillverkare och återförsäljare kringgår läkemedelsverket genom att döpa om t ex CBD-olja till hampaolja. Detta eftersom s k industrihampa EJ räknas som narkotika enligt Sveriges högsta domstol, samt Europadomstolen.

Enligt Martin A Lee från Project CBD, är CBD som är framställd från HELA plantan överlägset bättre än CBD som framställs genom att man extraherar ren CBD eller syntetiserar ämnet.

Läkemedelsindustrin har ju som bekant en förkärlek för att isolera ämnen som sedan används som bas i nya läkemedel. Men enligt en israelisk studie från 2015 (som Lee hänvisar till) så visar det sig att ren CBD måste tas i mycket höga doser för att ha någon egentlig effekt. Dessutom inverkar ren CBD ofta menligt på eventuell övrig medicinering som t ex blodförtunnande preparat. Ytterligare en nackdel med den rena CBD:n är att man måste vara mycket noga med doseringen om preparaten ska ha någon egentlig effekt.

Med CBD som framställs från hela plantan förhåller det sig emellertid annorlunda. Där behöver man inte vara lika noga med doseringen och dessutom krävs en mycket lägre dos för att uppnå önskad effekt. En annan fördel med “plant-CBD” är att mängder av nyttiga fettsyror m m ingår där, men dessa saknas i koncentrerad eller syntetiserad CBD.